Skip to content

พญ. พรชนิตว์ ตันติวุฒิกุล

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. พรชนิตว์ ตันติวุฒิกุล

ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ความเชี่ยวชาญ

รังสีวิทยาวินิจฉัย

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

รังสีร่วมรักษาของลำตัว

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2021 อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว โรงพยาบาลรามาธิบดี ประเทศไทย
2019 รังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
2015 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

ประสบการณ์