Skip to content

นพ. พิชัย จันทร์ศรีวงศ์

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. พิชัย จันทร์ศรีวงศ์

ศูนย์โรคมะเร็ง

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

08:00-16:00

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2006 อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
1998 ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์