Skip to content

พญ. ปฐวี บุญตานนท์

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. ปฐวี บุญตานนท์

ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2017 อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2012 อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
2008 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์

2018
2017
2017
2017
2013