Skip to content

พญ. นัทวรรณ สุดจินดา

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. นัทวรรณ สุดจินดา

ศูนย์ตา

ความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

16:00-20:00

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2017 จักษุวิทยา ประเทศไทย
2010 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

ประสบการณ์

2017