Skip to content

นพ. นิยม พิสิฐพิพัฒนา

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. นิยม พิสิฐพิพัฒนา

ศูนย์สมองและระบบประสาท

ความเชี่ยวชาญ

ประสาทวิทยา

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

10:00-17:40

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2000 ประสาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
1993 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ประสบการณ์

2000 Physician โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จังหวัดชลบุรี
1998 Physician โรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่
1993 Physician โรงพยาบาลแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอน