Skip to content

นพ. กิติคุณ รุ่งเรือง

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. กิติคุณ รุ่งเรือง

ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม

ความเชี่ยวชาญ

ตจวิทยา

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

08:00-16:00

อ.

08:30-16:30

พ.

08:30-16:30

พฤ.

08:30-16:30

ศ.

08:00-16:00

ส.

09:00-11:30

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2002 ตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
1995 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย

ประสบการณ์

2001 แพทย์ จัดงานประชุมแพทย์ผิวหนังของทวีปเอเซีย, กรุงเทพมหานคร