Skip to content

นพ. กิตติ นาคจันทึก

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. กิตติ นาคจันทึก

ศูนย์หัวใจ

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

08:00-12:00

จ.

อ.

08:00-17:00

พ.

08:00-17:00

พฤ.

08:00-17:00

ศ.

08:00-17:00

ส.

08:00-17:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2010 ประกาศนียบัตรอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประเทศไทย
2002 อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย
1995 อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ประเทศไทย
1989 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์

2002 Physician รพ.เกษมราษฎร์สระบุรี