Skip to content

พญ. หทัยรัตน์ เชิงวิวัฒน์กิจ

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. หทัยรัตน์ เชิงวิวัฒน์กิจ

ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม

ความเชี่ยวชาญ

ตจวิทยา

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

08:00-16:00

จ.

08:00-18:00

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

08:30-18:00

ส.

08:00-18:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2004 ตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
1997 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์

2004 แพทย์ สถาบันความงาม โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา
2004 แพทย์ ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังและศัลยศาสตร์ผิวหนัง โรงพยาบาลชลบุรี
2004 แพทย์ ศูนย์ความงาม โรงพยาบาลเอกชล 2
2004 ที่ปรึกษาศูนย์เลเซอร์และความงาม Renoir โรงพยาบาลเครือจุฬารัตน์