Skip to content

นพ. เอกสิทธิ์ สว่างจิตเมตตา

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. เอกสิทธิ์ สว่างจิตเมตตา

ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ความเชี่ยวชาญ

รังสีวิทยาวินิจฉัย

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2014 ภาพถ่ายกล้ามเนื้อและกระดูก โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด ประเทศไทย
2014 มหาวิทยาลัยโธมัส เจฟเฟอร์สัน
2010 รังสีวิทยาวินิจฉัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2005 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์

2010 แพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์)