Skip to content

พญ. ชุติมา วงศิวะโรจน์

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. ชุติมา วงศิวะโรจน์

ศูนย์ตา

ความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

08:00-13:00

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

12:00-19:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2008 ปริญญาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2008 จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2000 ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์