Skip to content

พญ. ฉัตรแก้ว กาญจนอำพล

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. ฉัตรแก้ว กาญจนอำพล

ศูนย์หัวใจ

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2016 อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ประเทศไทย
2012 อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2012 ปริญญาทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2006 ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต ประเทศไทย

ประสบการณ์