Skip to content

น.ต. นพ. ชัยพฤกษ์ ปั้นดี

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

น.ต. นพ. ชัยพฤกษ์ ปั้นดี

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

1995 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย

ประสบการณ์