Skip to content

นพ. อัศศิริ แก่นแก้ว

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. อัศศิริ แก่นแก้ว

ศูนย์โรคมะเร็ง

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

11:00-16:00

ส.

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2012 อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2004 ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์