Skip to content

นพ. อานุภาพ ปภาพันธุ์

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. อานุภาพ ปภาพันธุ์

ศูนย์สุขภาพจิต

ความเชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

09:00-16:00

พฤ.

09:00-16:00

ศ.

09:00-16:00

ส.

09:00-16:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2004 จิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
2000 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย

ประสบการณ์

2004 Physician จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
2001 Physician สาขาจิตเวชศาสตร์, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
2000 Physician Intern, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์