Skip to content

นพ. ชนวัธน์ เทศะวิบุล

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. ชนวัธน์ เทศะวิบุล

ศูนย์โรคมะเร็ง

ความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ครอบครัว
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

09:00-15:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

1990 รังสีบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
1987 ปริญญาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
1986 ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต ประเทศไทย

ประสบการณ์