Skip to content

พญ. บุปผา โชคช่วยพัฒนากิจ

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

พญ. บุปผา โชคช่วยพัฒนากิจ

ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป

ความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

อายุรศาสตร์โรคไต

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

07:00-17:00

จ.

07:00-17:00

อ.

07:00-17:00

พ.

07:00-17:00

พฤ.

07:00-17:00

ศ.

07:00-17:00

ส.

07:00-17:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2002 อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ประเทศไทย
2000 อายุรศาสตร์ ประเทศไทย
1994 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
เวชศาสตร์ครอบครัว ประเทศไทย

ประสบการณ์

2000 แพทย์ รพ.ศิริราช
1997 แพทย์ รพ.ศิริราช
1994 แพทย์ รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี