Skip to content

นพ. บัณฑิต ลีธนาภรณ์

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. บัณฑิต ลีธนาภรณ์

ศูนย์ตา

ความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

13:00-16:00

จ.

08:00-17:00

อ.

08:00-17:00

พ.

08:00-17:00

พฤ.

08:00-20:00

ศ.

08:00-13:00

ส.

08:00-13:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2013 จักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2008 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประสบการณ์