Skip to content

นพ. บวรคุณ ตันติวุฒิกุล

หน้าแรก  >  บริการ  >  ค้นหาแพทย์ 

นพ. บวรคุณ ตันติวุฒิกุล

ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

ความสนใจ

ภาษา

นัดหมาย

ตารางนัดแพทย์

วัน

เวลา

อา.

จ.

อ.

08:00-17:00

พ.

08:00-17:00

พฤ.

07:00-17:00

ศ.

08:00-17:00

ส.

08:00-17:00

* ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ หรือโทร.+66 3825 9986

การศึกษา

2020 อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2018 อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
2014 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2014 ประกาศนียบัตรนักสังเกตการณ์ทางคลินิกด้านต่อมไร้ท่อ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์

2018 แพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
2014 แพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ข่อนแก่น