Skip to content

บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs)

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

ทุกวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลก กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ โดยในปี 2562 คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก คือ “บุหรี่เผาปอด”

“ปอด” เป็นด่านแรกที่ได้รับสารพิษจากควันบุหรี่มากที่สุดเมื่อเทียบกับอวัยวะอื่นๆ โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ครึ่งหนึ่งเกิดจากโรคปอด คนไทยที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่พบเป็นมะเร็งปอด หรือถุงลมโป่งพอง หรือปอดอักเสบจากการติดเชื้อ ซึ่งการสูบบุหรี่เป็นการทำลายสุขภาพทั้งผู้สูบและผู้อยู่ใกล้ชิดที่สูดควันบุหรี่เข้าไปเพราะควันบุหรี่มีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาทิ

“ทาร์” ตัวการทำลายปอด เมื่อสูบบุหรี่สารทาร์ในบุหรี่จะจับอยู่ที่ปอด และรวมตัวกับฝุ่นละอองที่สูดเข้าไป ทำให้เกิดการระคายเคือง อันเป็นสาเหตุของการไอก่อให้เกิดมะเร็งปอดและโรคถุงลมโป่งพอง

“ไนโตรเจนไดออกไซด์” สาเหตุของโรคถุงลมปอดโป่งพอง โดยจะไปทำลายเยื่อบุหลอดลมส่วนปลายและถุงลม

นอกจากนี้นิโคตินและสารพิษชนิดอื่นๆในควันบุหรี่ยังทำให้เกิดเป็นวัณโรคปอดและโรคร้ายแรงอีกหลายโรค อาทิ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ และโรคมะเร็งอีกหลายชนิดด้วย

ทั้งนี้ วิธีการป้องกัน “ปอด” ให้มีสุขภาพดี คือ การเลิกสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการสูดควันบุหรี่เข้าไป

ที่มา สสส.

World No Tobacco Day

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

อ่านบทความสุขภาพเพิ่มเติม