Skip to content

การบำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูง Hyperbaric Oxygen Therapy

หน้าแรก  >  บทความเกี่ยวกับสุขภาพ

HyperbaricOxygen20

เป็นห้องที่ให้การรักษาพยาบาลด้วย การนำออกซิเจนความดันสูงมาบำบัดโรค (Hyperbaric Oxygen Therapyหรือ HBOT) ด้วยการให้ออกซิเจนที่มีลักษณะพิเศษ คือ ให้ผู้ป่วยหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ขณะอยู่ในห้องปรับความดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric Chamber) ที่มีความดันภายในสูงกว่า 1 บรรยากาศ ทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนในปริมาณที่สูงมากกว่าการให้ออกซิเจนตามปกติ

ประโยชน์ของ HBOT

  1. รักษาการเจ็บป่วยจากการดำน้ำ คือโรคลดความกดไม่เพียงพอและโรคที่เกิดจากฟองก๊าซอุดเส้นเลือดสมอง (AGE Arterial Gas Embolism)
  2. แก้ภาวะสมองไขสันหลังบวมและเนื้อเยื่อขาดออกซิเจนหลังบาดเจ็บ
  3. ลดการบวมช้ำบริเวณแผลผ่าตัด
  4. รักษาการติดเชื้อของกล้ามเนื้อชนิดรุนแรงและการติดเชื้อของกระดูกชนิดเรื้อรัง
  5. รักษากระดูกและเนื้อเยื่ออื่น ๆ ตาย หลังการรักษาด้วยรังสีบำบัด
  6. รักษาแผลเรื้อรัง เช่น แผลกดทับ แผลเบาหวาน
  7. รักษาแผลไฟไหม้ และน้ำร้อนลวก

ศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูง มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาและเรียนรู้เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน ที่มีประสบการณ์สูงจากการปฏิบัติงานในกองทัพเรือและกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงในการรักษาพยาบาลด้วยวิธีนี้ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้การบริการที่ทันสมัยและมีคุณภาพ

สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูง, โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โทร. 0 3825 9999

แชร์ :

บทความสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

อ่านบทความสุขภาพเพิ่มเติม