Skip to content

Urology Care Conference 2018 Conference on Laparoscopic surgery in Urology

Home  >  About Us  >  News & Events

Conference

ประมวลภาพบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรู้ปฏิบัติการณ์ผ่าตัดต่อมลูกหมาก โดย Prof. Dr.Christian Schwentner Chairman Department of Urology Diakonie Klinikum Stuttgart โดยมี นพ.พรชัย ชยาบูรณ์ นพ.จิมมี่ คงเจริญ นพ.นิธิ นาวานิมิตกุล ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ รพ.กรุงเทพพัทยา และศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลใกล้เคียง มาร่วมประชุมและการปฏิบัติการณ์ผ่าตัดต่อมลูกหมาก จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมัน

การประชุมและปฏิบัติการณ์ผ่าตัดต่อมลูกหมาก ในครั้งนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมากในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้

อ่านเพิ่มเติมการบริการของศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

DSC0482144DSC04825

DSC0484944DSC04857

DSC0491244DSC04934

DSC0496744DSC05004

001

Prof. Dr.Christian Schwentner
Chairman Department of Urology Diakonie Klinikum Stuttgart
Urologist, from Diakonie-Klinikum Stuttgart Germany
Ärztlicher Direktor Urologische Klinik, Diakonie-Klinikum

Share :