Skip to content

ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส ส่งความสุขให้คุณพ่อคุณแม่ ที่ Nursery & NICU

Home  >  About Us  >  News & Events

Post Christmas NICU03

ในเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทีม Nursery & NICU ร่วมเนรมิตน้องหนูให้เป็นซานต้าตัวน้อย ร่วมส่งความสุขไปยังครอบครัว ให้ทุกท่านได้มีความสุข  ในเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองนี้ Merry Chirstmas & Happy New Year.

ร่วมส่งมอบความสุขและแต่งตัวหนูน้อยซานต้าตั้งแต่วันนี้จนสิ้นสุดเทศกาล

Share :