Skip to content

รพ.กรุงเทพพัทยา ร่วมกิจกรรม “คาราวานสุขภาพ” ของ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

Home  >  About Us  >  News & Events

page03

เมื่อวันที่ 19- 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  รพ.กรุงเทพพัทยา  ร่วมกิจกรรม  “คาราวานสุขภาพ”  ของ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงาน  Money Expo  Pattaya  2016  ณ ศูนย์ประชุมพีช  โรงแรมรอยัล คลิฟ  พัทยา  เป็นปีที่ 3 โดยได้ให้บริการ ตรวจวัดความดันโลหิต  ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย (BMI) ตรวจวัดสายตา  พร้อมทั้งให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดยพยาบาลวิชาชีพ มีผู้สนใจเข้ารับบริการกว่า 500 คน  กิจกรรมนี้ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และศักยภาพของ รพ. ทั้งยังเป็นการสร้างฐานลูกค้าประกันรายใหม่อีกด้วย

Share :