Skip to content

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดพิธีเปิดศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

Home  >  About Us  >  News & Events

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจัดพิธีเปิด “ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก” ชูความพร้อมและศักยภาพของศูนย์ที่มีแพทย์เฉพาะทางและให้การรักษาอย่างครบวงจรพร้อมแก้ปัญหาภาวะมีบุตรยาก และวันเดียวกันนี้ได้จัดงานประชุมวิชาการเรื่อง “Become Perfect Parents” เพื่อให้แพทย์และพยาบาลจากภาครัฐและเอกชนได้อัพเดทความรู้ด้านวิชาการการเจริญพันธุ์และวิชาการสุขภาพสตรี

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก รพ.กรุงเทพพัทยา อาคาร B ชั้น 2 ได้มีพิธีเปิด “ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก” โดยมี พญ.อิสราภรณ์ ธนรัฐศิริวรกุล หัวหน้าศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก กล่าวศักยภาพของศูนย์ฯ ต่อจากนั้น นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพพัทยา นพ.พิชิต กังวลกิจ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม รพ.กรุงเทพภาคตะวันออก กล่าวต้อนรับและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ พร้อมร่วมตัดริบบิ้นเปิดศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากอย่างเป็นทางการ

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ให้บริการตรวจและรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจปัญหาทุกคู่และให้การปรึกษาในครั้งแรก ก่อนตัดสินใจรับการรักษาพร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์ และทีมพยาบาลที่ให้คำปรึกษาทุกเวลา พร้อมเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัย ห้องผ่าตัดปลอดเชื้อตามมาตรฐานการรับรองเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เพราเรารู้ว่า ลูก คือส่วนเติมเต็มชีวิตคู่… สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โทร.1719

Share :