Skip to content

Issue 9 / 2014

Home  >   Health Info  >  Health Articles

  • การตรวจสุขภาพประจำปี
  • เด็กกับศิลปะ…มันใช่ที่สุด…
  • ดูแลทุกจังหวะการเต้นหัวใจ….ไม่สะดุด!
  • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

 

coverthai10 1

bottom
line0111
 beauty01

การตรวจสุขภาพประจำปี

การดำรงชีวิตในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับปัญหามลพิษต่างๆมากมาย ซึ่งอาจสะสมอยู่ในร่างกายโดยที่เราไม่ทันรู้ตัว การหลบซ่อนของอาการบางอย่างที่ไม่แสดงออกมาให้เห็น บางครั้งทำให้เกิดโรคที่เป็นอันตรายอย่างคาดไม่ถึงขั้นกับตัวเรา เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง หรือโรคสมอง แต่ละโรคมักไม่ค่อยแสดงอาการเบื้องต้นให้ได้รู้มากนัก พบอีกทีอาจสายเกินแก้แล้วเราจะดูแลตัวเองได้อย่างไร เพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายเหล่านี้ การตรวจสุขภาพประจำปี จึงเป็นอีกทางหนึ่งในการป้องกันและดูแลตนเองได้อย่างดี เป็นเสมือนสัญญาณที่คอยเตือนให้ชีวิตปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ

อ่านต่อ..
In This Issue

 

Highlights from This Issue

Living 04

เด็กกับศิลปะ…มันใช่ที่สุด…

เคยแอบขำกันมั้ยคะ เมื่อนึกย้อนถึงวัยเด็ก ซึ่งเป็นวัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยจินตนาการ เด็กๆสามารถเล่นขายของโดยใช้ ดอกไม้ ใบไม้มาทำอาหาร ใช้ก้อนหินมาแทนเงิน รูปภาพที่ดูเป็นเส้นยุ่งๆ รกๆในสายตาของผู้ใหญ่ สำหรับเด็กๆแล้วมันอาจจะเป็น ต้นไม้ ดอกไม้ รถไฟ ผีเสื้อ  เด็กๆชอบใช้การวาดรูป แทนการบอกเล่าถึงเรื่องราว ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น  และการที่เด็กสามารถถ่ายทอด ความคิด ความรู้สึกออกมาได้สำเร็จนั้น เป็นการช่วยให้เด็กได้ระบายความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและยัง เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขในใจอีกด้วยค่ะ

อ่านต่อ…

Living 07

ดูแลทุกจังหวะการเต้นหัวใจ….ไม่สะดุด!

ทุกจังหวะการเต้นของหัวใจเปรียบเสมือนสัญญาณบ่งบอกถึงสุขภาพ อัตราการเต้นของหัวใจคนปกติ 60-100 ครั้งต่อนาที ไม่ควรช้าหรือเร็วกว่านี้มากนัก เช่น หัวใจเต้นช้าไป หรือเร็วไป หรือเต้นไม่สม่ำเสมอ หรือเต้นไม่เป็นจังหวะ เราเรียกอาการเหล่านี้ว่า  “ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ” ซึ่งอาจมีสัญญาณเสี่ยง และแสดงอาการได้หลายอย่างด้วยกัน

อ่านต่อ…
 
 

healthPormoion

 

  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

 

 

Share :

Health Articles

MORE ARTICLES