Skip to content

Issue 14 / 2015

Home  >   Health Info  >  Health Articles

  • การตรวจสุขภาพประจำปี
  • โรคตับอักเสบ
  • ช่วยด้วย คนตกน้ำ!

 

coverthai15 1

bottom
line0111
herindoors02

การตรวจสุขภาพประจำปี

การดำรงชีวิตในปัจจุบัน  ต้องเผชิญกับปัญหามลพิษต่างๆ มากมาย ซึ่งอาจสะสมอยู่ในร่างกายโดยเราไม่ทันรู้ตัว  การหลบซ่อนของอาการบางอย่างที่ไม่แสดงออกมาให้เห็น  บางครั้งทำให้เกิดโรคที่เป็นอันตรายอย่างคาดไม่ถึงกับตัวเรา  เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง  หรือโรคสมอง  แต่ละโรคมักไม่ค่อยแสดงอาการเบื้องต้นให้ได้รู้มากนัก  พบอีกทีอาจสายเกินแก้แล้วเราจะดูแลตัวเองได้อย่างไร  เพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายเหล่านี้

อ่านต่อ..
In This Issue

 

Highlights from This Issue

checkup1

โรคตับอักเสบ

ตับเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมาก ในการควบคุมระบบการเผาผลาญอาหารในร่างกาย เพื่อให้ได้สารอาหารที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งร่างกายจำเป็นต้องใช้สารอาหารเหล่านี้เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เพื่อการเจริญเติบโต และเพื่อเป็นพลังงานในการดำเนินชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ตับยังทำหน้าที่ขจัดสารพิษที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายโดยวิธีอื่นออกจากร่างกายด้วย 

อ่านต่อ…
 
 

Infoiresuse

 

 

 

Share :

Health Articles

MORE ARTICLES